米长虹时间艺术发布猴年新品手表

2022-05-03

米长虹时间艺术发布猴年新品手表

“米长虹时间艺术-内画工艺-拜相封侯”手表,画面上 ,一只形神兼备的山公,屈身扶住枝干,略微昂首 ,深深凝睇着近在咫尺的树底下那围着小窝欢喜回旋的双飞蜜蜂 ,眼光沉醉而神驰。整个场景悠然调和,却隐隐表露心泛涟漪的人生方针——山公祈愿,拜向蜜蜂 ,亦即拜相封侯,功成名就是也 。图案翰墨偏黑带褐,不乏朝气绿意粉饰 ,更添几许利市显达的娟娟期待。

“米长虹时间艺术-内画工艺-鸿福齐天”手表,光彩有别于上款的高雅厚重,却取艳丽妖冶之容颜。只见一只独具经典曲直短长基调的玲珑瘦猴 ,单手双脚高攀于左侧粗干,并向左方翻开柔滑枝条,似想一跃跳往雄心万丈的出息年夜道 ,又能如“齐天年夜圣”一般,如日方升,步步高升 。山公身旁繁花似锦红叶作伴 ,像在为其鸿福齐天的缤纷人生 ,再送一抹岁月静好的惓惓祝福 。

以上图文由廊桥表LONGIO提供

亚盈体育app官网入口 - 亚盈APP下载安装最新版

【读音】:

“mǐ zhǎng hóng shí jiān yì shù -nèi huà gōng yì -bài xiàng fēng hóu ”shǒu biǎo ,huà miàn shàng ,yī zhī xíng shén jiān bèi de shān gōng ,qū shēn fú zhù zhī gàn ,luè wēi áng shǒu ,shēn shēn níng dì zhe jìn zài zhǐ chǐ de shù dǐ xià nà wéi zhe xiǎo wō huān xǐ huí xuán de shuāng fēi mì fēng ,yǎn guāng chén zuì ér shén chí 。zhěng gè chǎng jǐng yōu rán diào hé ,què yǐn yǐn biǎo lù xīn fàn lián yī de rén shēng fāng zhēn ——shān gōng qí yuàn ,bài xiàng mì fēng ,yì jí bài xiàng fēng hóu ,gōng chéng míng jiù shì yě 。tú àn hàn mò piān hēi dài hè ,bú fá cháo qì lǜ yì fěn shì ,gèng tiān jǐ xǔ lì shì xiǎn dá de juān juān qī dài 。

“mǐ zhǎng hóng shí jiān yì shù -nèi huà gōng yì -hóng fú qí tiān ”shǒu biǎo ,guāng cǎi yǒu bié yú shàng kuǎn de gāo yǎ hòu zhòng ,què qǔ yàn lì yāo yě zhī róng yán 。zhī jiàn yī zhī dú jù jīng diǎn qǔ zhí duǎn zhǎng jī diào de líng lóng shòu hóu ,dān shǒu shuāng jiǎo gāo pān yú zuǒ cè cū gàn ,bìng xiàng zuǒ fāng fān kāi róu huá zhī tiáo ,sì xiǎng yī yuè tiào wǎng xióng xīn wàn zhàng de chū xī nián yè dào ,yòu néng rú “qí tiān nián yè shèng ”yī bān ,rú rì fāng shēng ,bù bù gāo shēng 。shān gōng shēn páng fán huā sì jǐn hóng yè zuò bàn ,xiàng zài wéi qí hóng fú qí tiān de bīn fēn rén shēng ,zài sòng yī mò suì yuè jìng hǎo de juàn juàn zhù fú 。

yǐ shàng tú wén yóu láng qiáo biǎo LONGIOtí gòng

Share this post

发表评论